NUCIDA London

เราต้องการใช้ความรู้ของเราเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้คนให้ได้มากที่สุด ในอุตสาหกรรมต่างๆ เราได้สร้างการเข้าถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย เพราะสำหรับเราแล้ว การแปลงเป็นดิจิทัลเป็นมากกว่าแค่เทคโนโลยี โดยเริ่มจากวัฒนธรรมดิจิทัล ทดสอบโมเดลธุรกิจ และสร้างนวัตกรรม ในกระบวนการนี้ เรายังให้บริการดิจิทัลแก่ลูกค้าของเราทั่วโลก ตั้งแต่อเมริกาเหนือจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้! ในหน้านี้ คุณจะพบตัวอย่างล่าสุดของวิธีที่เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเรา

การใช้โอกาส

โอกาสในการแปลงเป็นดิจิทัลสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่ยั่งยืนเท่านั้น เราเข้าใจดีว่ากระบวนการทางธุรกิจสมัยใหม่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใด นั่นคือเหตุผลที่เราได้จัดทำความคิดริเริ่มซึ่งประกอบด้วยพนักงานเพื่อตรวจสอบด้านความยั่งยืนของมาตรการทั้งหมดของเรา ในการทำเช่นนี้ เราได้ปลูกฝังความเข้าใจในวงกว้างเกี่ยวกับคำว่าความยั่งยืน สำหรับเรา การดำเนินการที่ยั่งยืนประกอบด้วยสามมุมมอง: เศรษฐกิจ,นิเวศวิทยา และสังคมวัฒนธรรม

การเพิ่มศักยภาพ

โครงการของเราดำเนินการด้วยความรู้ความชำนาญอันกว้างขวางของผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของเรา นั่นเป็นเหตุผลที่เราเข้าใจว่า "ดิจิทัล" ไม่ใช่เพียงแต่เป็นกลยุทธ์เท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดโมเดลธุรกิจตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการนำไปใช้ทางเทคนิคในขั้นสุดท้าย มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและเป้าหมายของพวกเขา ไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมที่ทันสมัยที่สุดหรือซับซ้อนที่สุด เพราะวิธีการแก้ปัญหาที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบจะสร้างความแตกต่างในที่สุด ด้วยเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เรานำโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มาสู่ชีวิต และยกระดับกระบวนการที่มีอยู่ไปสู่ระดับที่ยอดเยี่ยม

สำหรับเรา การแปลงเป็นดิจิทัลไม่ได้หมายถึงการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยเท่านั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการปรับโฉมอนาคต นั่นคือเหตุผลที่เราตั้งเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าด้วยการสนับสนุนที่ยั่งยืนในการแปลงห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งนั้นเหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ:ผู้คน นี่คือตัวอย่างบางส่วนล่าสุด

Working in What-You-See-Is-What-You-Get editors (WYSIWYG) ca...

19.09.2023 20:01 Uhr
Working in What-You-See-Is-What-You-Get editors (WYSIWYG) can be very tiring and also taxing on your wrists. Things like highlighting the same thing over and over again can...

In season two, we are back to explore practical applications...

19.09.2023 14:01 Uhr
In season two, we are back to explore practical applications of computer vision and their unique challenges. From identifying humans through facial analysis software to assisting doctors in...

The 10 most important benefits of automated software testing...

18.09.2023 07:00 Uhr
The 10 most important benefits of automated software testing are: 1. Improved accuracy and reliability of test results. 2. Increased test coverage. 3. Reduced time and effort required for...

Struggling with debugging UI automations? In one of our late...

14.09.2023 07:00 Uhr
Struggling with debugging UI automations? In one of our latest AskUI Studio update, we've introduced video recording support. Now, you can record each step of your automation...

🚀 Boost Your Applications Quality with BDD Testing The Po...

11.09.2023 07:00 Uhr
🚀 Boost Your Applications Quality with BDD Testing The Power of Visualizing Scenarios Discover the game-changing benefits of BDD Testing and the incredible power of...

🚀 Boost AskUI Workflow Efficiency with Typescript 💡No...

09.09.2023 07:01 Uhr
🚀 Boost AskUI Workflow Efficiency with Typescript 💡Now you can easily switch between our no-code and Typescript presentation in @AskUI Studio. Check out our new...

We are looking for a creative copywriter who would like to s...

06.09.2023 07:00 Uhr
We are looking for a creative copywriter who would like to support the NUCIDA Group with good ideas as well as with crisp, concise texts. The person should be fluent in German and English. Wir...

This board is the core ideation playground provided to you a...

04.09.2023 02:00 Uhr
This board is the core ideation playground provided to you as part of Cosonify. On this board you can let your ideas fly freely and share them with your collaborators. At...

Visual Regression Testing (VRT) is a useful method to guard ...

03.09.2023 23:00 Uhr
Visual Regression Testing (VRT) is a useful method to guard yourself against unwanted layout and visual changes that can occur with new version of a Graphical User Interface...

We are looking for new consulting colleagues in the area of ...

31.08.2023 07:15 Uhr
We are looking for new consulting colleagues in the area of software testing. Test Manager - ISTQB Test Manager certification at least - Know-how in test management tools (e.g. ALM, Tosca, Xray,...

🤷 In meetings, customers often compare external consultan...

30.08.2023 08:21 Uhr
🤷 In meetings, customers often compare external consultants with permanent employees. This doesn't make sense for a number of reasons. Here's one of them: When permanent employees change jobs...

askui: 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱 𝗨𝗜 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗳...

30.08.2023 07:15 Uhr
askui: 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱 𝗨𝗜 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗳𝗹𝗼𝘄𝘀 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗿𝘂𝗻 𝗼𝗻 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆...

👉 When will you try askui? 🏆 Introducing askui James...

29.08.2023 07:44 Uhr
👉 When will you try askui? 🏆 Introducing askui James, the leading AI test automation software for software development teams. With askui James, you can easily and efficiently test your...

🔍 Visual Regression Testing (VRT) is a game-changer when ...

24.08.2023 12:33 Uhr
🔍 Visual Regression Testing (VRT) is a game-changer when it comes to safeguarding user interfaces against layout and visual changes. 🎨 With AskUI Studio, you can now...

NUCIDA Group recently completed a survey of companies (mid-m...

24.08.2023 08:27 Uhr
NUCIDA Group recently completed a survey of companies (mid-market and corporate) in economic regions in North America, Europe, and Southeast Asia concerning software quality with a focus on testing...

We are looking for new consulting colleagues in the area of ...

24.08.2023 07:00 Uhr
We are looking for new consulting colleagues in the area of software testing. Test Manager - ISTQB Test Manager...

🎉 AskUI Studio: The Future of UI Automation 🌟 Say good...

22.08.2023 07:00 Uhr
🎉 AskUI Studio: The Future of UI Automation 🌟 Say goodbye to the hassle of dealing with object attributes, selectors, and technical complexities! 🙅‍♀️ With...

NUCIDA Group has been supporting global enterprises with cus...

21.08.2023 07:00 Uhr
NUCIDA Group has been supporting global enterprises with customized software consulting and testing services for more than 20 years. Our company relies on proven, dedicated...

🌇 Excited to share the news about BANGKOK's bold move rev...

18.08.2023 09:00 Uhr
🌇 Excited to share the news about BANGKOK's bold move revolutionizing urban mobility for a better city! 🚀 🚌 With the aim of improving transportation and reducing...

🤷 In meetings, customers often compare external consultan...

18.08.2023 07:24 Uhr
🤷 In meetings, customers often compare external consultants with permanent employees. This doesn't make sense for a number of reasons. Here's one of them: ❇️ The ramp-up process is...

Hey folks, we've got some breaking news for all you software...

11.08.2023 12:10 Uhr
Hey folks, we've got some breaking news for all you software testing enthusiasts out there! Brace yourselves for an incredible real-time integration that's set to revolutionize...

❓Are you tired of unpredictable business and markets that ...

10.08.2023 08:30 Uhr
❓Are you tired of unpredictable business and markets that keep you up at night? Introducing Predictable Business & Markets, the solution you've been looking for. You'll have access to...

We are looking for new consulting colleagues in the area of ...

10.08.2023 07:15 Uhr
We are looking for new consulting colleagues in the area of software testing. Test Manager - ISTQB Test Manager certification at least - Know-how in test management tools (e.g. ALM, Tosca, Xray,...

Do you want to automate Slack, Spotify, and Wikipedia or any...

08.08.2023 09:37 Uhr
Do you want to automate Slack, Spotify, and Wikipedia or any other application in one go? We got you covered! AskUI Studio enables UI automation for any current and future...

We are looking for new consulting colleagues in the area of ...

06.08.2023 07:20 Uhr
We are looking for new consulting colleagues in the area of software testing. Test Manager - ISTQB Test Manager certification at least - Know-how in test management tools (e.g. ALM, Tosca, Xray,...

❓Are you a startup looking to make a splash in the marketp...

05.08.2023 07:15 Uhr
❓Are you a startup looking to make a splash in the marketplace? Are you tired of being overlooked by investors and the media? ➡️ NUCIDA Group helps you enhance your solutions portfolio...

askui Studio enables UI automation for any current and futur...

04.08.2023 07:41 Uhr
askui Studio enables UI automation for any current and future technology – with simple instructions in an easily readable fluent API. This is made possible by using our AI...

Embrace Immersive and Interactive User Experiences: A Guide ...

03.08.2023 17:01 Uhr
Embrace Immersive and Interactive User Experiences: A Guide to Automating WebGL Websites with AskUI As web developers increasingly seek to captivate users with immersive...

There are several reasons for false positive test results in...

03.08.2023 07:31 Uhr
There are several reasons for false positive test results in software testing. The top 5 are: 1️⃣Human error: Sometimes, test cases are not written or executed properly , leading to...

Xray Test Management is designed to support software testing...

03.08.2023 07:00 Uhr
Xray Test Management is designed to support software testing and quality assurance processes, which offers several advantages: Xray allows you to plan and organize your...

AskUI, the Karlsruhe-based AI startup, has earned a spot in ...

02.08.2023 23:00 Uhr
AskUI, the Karlsruhe-based AI startup, has earned a spot in the top 20 AI startups in Germany. Source: https://zpr.io/5vQm4RrwNf8c powered by NUCIDA Consultancy #askui...

We are looking for a creative copywriter who would like to s...

02.08.2023 07:00 Uhr
We are looking for a creative copywriter who would like to support the NUCIDA Group with good ideas as well as with crisp, concise texts. The person should be fluent in German and English. Wir...

askui Studio enables UI automation for any current and futur...

01.08.2023 12:34 Uhr
askui Studio enables UI automation for any current and future technology, with simple instructions in an easily readable fluent API. This is made possible by using our AI James,...

🔍 Did you know that there's a brilliant way to make your ...

01.08.2023 07:00 Uhr
🔍 Did you know that there's a brilliant way to make your software testing more efficient? 🚀 Let me share with some hints on how to use the test...

We are looking for new consulting colleagues in the area of ...

27.07.2023 07:15 Uhr
We are looking for new consulting colleagues in the area of software testing. Test Manager - ISTQB Test Manager...

🤷 In meetings, customers often compare external consultan...

26.07.2023 08:21 Uhr
🤷 In meetings, customers often compare external consultants with permanent employees. This doesn't make sense for a number of reasons. Here's one of them: When permanent employees change jobs...

⚡TOP 5 risks of software development 1️⃣Requirements ...

26.07.2023 07:00 Uhr
⚡TOP 5 risks of software development 1️⃣Requirements Risk: The software being developed will not meet the needs or expectations of the users or stakeholders. 2️⃣Design Risk: The design...

🔬 Are you tired of manual software testing? Look no furth...

26.07.2023 07:00 Uhr
🔬 Are you tired of manual software testing? Look no further! Let me show you how to use #TestComplete with #Cucumber for automated software testing. 🚀...

We are looking for new consulting colleagues in the area of ...

20.07.2023 07:00 Uhr
We are looking for new consulting colleagues in the area of software testing. Test Manager - ISTQB Test Manager certification at least - Know-how in test management tools (e.g. ALM, Tosca, Xray,...

👉 When will you try askui? 🏆 Introducing askui James...

18.07.2023 07:44 Uhr
👉 When will you try askui? 🏆 Introducing askui James, the leading AI test automation software for software...

NUCIDA Group has been supporting global enterprises with cus...

17.07.2023 07:00 Uhr
NUCIDA Group has been supporting global enterprises with customized software consulting and testing services for more than 20 years. Our company relies on proven, dedicated...

Top 5 actions to improve business process effiency: 1. Ident...

17.07.2023 07:00 Uhr
Top 5 actions to improve business process effiency: 1. Identify and prioritize areas for improvement. 2. Streamline and automate processes where possible. 3. Reduce or eliminate unnecessary...

🤷 In meetings, customers often compare external consultan...

14.07.2023 07:24 Uhr
🤷 In meetings, customers often compare external consultants with permanent employees. This doesn't make sense for a number of reasons. Here's one of them: ❇️ The ramp-up process is...

The 10 most important benefits of automated software testing...

10.07.2023 07:00 Uhr
The 10 most important benefits of automated software testing are: 1. Improved accuracy and reliability of test results. 2. Increased test coverage. 3. Reduced time and effort required for...

In this askui bytes episode you will learn how you can use t...

06.07.2023 20:01 Uhr
In this askui bytes episode you will learn how you can use the new videorecording and enhance your reports with screenshots and videos. 👌 How to enable videorecording...

We are looking for new consulting colleagues in the area of ...

06.07.2023 07:15 Uhr
We are looking for new consulting colleagues in the area of software testing. Test Manager - ISTQB Test Manager certification at least - Know-how in test management tools (e.g. ALM, Tosca, Xray,...

We are looking for new consulting colleagues in the area of ...

02.07.2023 07:20 Uhr
We are looking for new consulting colleagues in the area of software testing. Test Manager - ISTQB Test Manager certification at least - Know-how in test management tools (e.g. ALM, Tosca, Xray,...